Persondatapolitik

Thy mesterbygs persondatapolitik

Som led i indgåelsen af en aftale om tømrer/snedkerarbejde behandler Thy Mesterbyg Aps en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Thy Mesterbyg Aps er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 • Thy Mesterbyg Aps
 • Ballerumvej 157
 • 7700 Thisted
 • Tlf. 9798 1599
 • E-mail: thy@thymesterbyg.dk
 • CVR 15 09 71 91

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opretholde kundeforhold og til brug af bl.a. udformning af faktura m.v.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af kontrakt/aftale hos dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til f.eks. underentreprenører, fragtmand, offentlige myndigheder, rådgivere, i det omfang, det er nødvendigt, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug ved opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Thy Mesterbyg Aps almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

Thy Mesterbyg Aps vil opbevare/gemme dine personoplysninger. Vi opbevarer dine oplysninger så længe, som vi vurderer det relevant. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil opbevare dine oplysninger i minimum de 5 år, som regnskabsloven kræver af os. Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Thy Mesterbyg Aps behandler om dig:

 • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig).
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning(rettelser).
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne
  behandling.
 • Retten til indsigelse.
 • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Thy Mesterbyg Aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Få et uforpligtende tilbud

pil_ned

Udfyld formularen og få et tilbud på din opgave
– det er 100% uforpligtende!